Dementie

Dementie is een ingrijpende ziekte, die een zeer grote invloed op het leven van de betrokkene en diens omgeving heeft. In de eenzame wereld van dementie legt muziek een verbinding. Muziektherapie biedt mogelijkheden om dat wat er nog wél is aan te spreken en op een andere manier in contact te blijven. Muziek is troostend als je verward bent, geeft richting als je de weg kwijt bent en maakt contact als woorden en begrip er niet meer zijn.

De verschillende fases die iemand met dementie doormaakt vragen om een specifieke benadering. Ik stem de muziektherapie dan ook af op de persoonlijke situatie.
Muziektherapie geeft een positieve beleving die doorwerkt in het dagelijks leven. Dit bevordert de kwaliteit van leven.

“Zingen, daar knapt een mens van op! Lichamelijk en geestelijk. Dat zou iedereen moeten doen.” (mevrouw R., 87 jaar)

Wat doet muziek met je brein? Klik hier voor informatie van Alzheimer Nederland over het effect van muziek bij mensen met dementie.

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Als er hersenletsel is ontstaan, bijvoorbeeld door een hersenbloeding, herseninfarct of een ongeluk, is er vaak verlies van lichamelijke en cognitieve vaardigheden. Daarnaast treden er regelmatig ook persoonlijkheidsveranderingen op.
Muziek doet een appèl op de hersenen, raakt de emoties en roept herinneringen op. Hierdoor is muziektherapie een middel dat activeert, losmaakt en evenwicht brengt.

Afhankelijk van de mogelijkheden en behoefte gaan we samen muziek maken, naar muziek luisteren en/of zingen. Dit brengt beweging, waardoor iemand leert zijn nieuwe leefsituatie te accepteren en ermee om te gaan.
Muziektherapie geeft een positieve beleving die doorwerkt in het dagelijks leven. Dit bevordert de kwaliteit van leven.

Afasie en spraakapraxie

Na een hersenbloeding of herseninfarct ontstaat er vaak schade in de hersendelen die de spraak aansturen. Iemand heeft bijvoorbeeld moeite met het vinden van woorden, het uitspreken ervan of met vloeiend spreken. Dit heeft veel invloed op de dagelijkse communicatie.
Zingen kan dan meestal nog wel. Zingen stimuleert het gebruik van de stem en activeert de hersenen. De melodieën komen vanzelf, de woorden na verloop van tijd meestal ook.
Zingen verbetert hierdoor de communicatie, er is contact mogelijk en iemand komt uit zijn isolement. Dit heeft een positieve invloed op het welzijn.

Zorginstelling

In een zorginstelling kan ik muziektherapie voor een kleine groep van maximaal vijf personen verzorgen. Muziektherapie in een groep stimuleert de sociale contacten en is een gelegenheid om beleving, gevoelens en herinneringen samen te delen. Dit voorkomt eenzaamheid en bevordert het welzijn. Natuurlijk is ook individuele muziektherapie mogelijk.

Ik gebruik muziekinstrumenten waarvan er een aantal speciaal voor muziektherapie ontwikkeld zijn. Ze zijn gemakkelijk te bespelen. Er is voor muziektherapie dan ook geen enkele muzikale kennis of vaardigheid nodig. Wel een hart voor muziek. Het gaat om het doen en de beleving.

Neem contact met mij op

Jij mag zijn zoals je bent

om te worden wie je bent

maar nog niet kunt zijn.

En je mag het worden

op jouw manier en in jouw tijd.

Anna Feruwe