Voor wie is een muzikale opstelling

Een eenmalige opstelling is voor jou als je inzicht wilt krijgen in een steeds terugkerende vraag of een thema dat belangrijk is in je leven en jou hindert in hoe je wilt zijn en doen. Dit kan iets zijn wat binnen je gezin en/of familie speelt, maar het kan ook een vraag zijn die met je werk te maken heeft of met iets wat je herhaaldelijk in je relaties en verbinding met anderen tegenkomt.

Een opstelling kenmerkt zich door de kracht en eenvoud waarmee je snel tot de kern komt.

In de opstelling begeleid ik jou om je vraag of thema met muziekinstrumenten zicht-baar te maken. De muziekinstrumenten stel je in de ruimte op, als plaatsvervanger voor personen en onderwerpen die een rol spelen bij jouw vraag of thema. Ik bespeel de instrumenten waar dat nodig is, behalve het instrument dat je voor jezelf hebt gekozen. Daarop speel jij.

Via de muziek klinken de gevoelens en dynamieken die in de opstelling een rol spelen. Door de muziek worden ze hoorbaar en beleef je ze diep. Er komt een (innerlijke) beweging op gang, waardoor er ruimte ontstaat voor verandering en persoonlijke groei.

Een muzikale opstelling duurt anderhalf tot twee uur, inclusief de kennismaking met mij, de instrumenten en de afronding. Je hebt geen muzikale of opstellingservaring nodig.

Reacties na een muzikale opstelling

“Bijzonder zoals het spel op de instrumenten klopt.”

“De instrumenten en wat er klinkt laten je nog meer beleven en voelen dan woorden.”

Een muzikale opstelling

De basisprincipes van een opstelling gaan over de plek die je in het leven inneemt. De verbinding van jou met je omgeving, de grenzen van jezelf en de ander, geven en nemen, je schuldig voelen.

Dit zijn aspecten die ook in mijn werk als muziektherapeut duidelijk aan de orde komen. Hoe sta je in de wereld, hoe laat je jezelf horen. Hoe ga je met de mensen in je omgeving om, hoe handel je, wat voel je, wat zijn je gedragspatronen. Hoe kom je voor jezelf op, hoe neem je de ruimte in die jij nodig hebt om je goed te voelen.

Door een opstelling te combineren met muziek wordt de werking ervan versterkt. Eén sessie geeft veel helderheid in hoe de principes bij jou werken.

Achtergrond

Het werken met systeemopstellingen is een vorm van systeemtherapie. Een systeem is een groter geheel, waarvan wij als mens deel zijn. Je functioneert in het dagelijks leven in meerdere systemen. Bijvoorbeeld in je familiesysteem, in je gezin, in je werk of opleiding, in de vereniging waarvan je lid bent. Binnen een systeem bestaan en ontstaan verschillende relaties. In een opstelling kijk je naar jouw plaats binnen een systeem. Je kijkt naar je gedragspatronen en gevoelswereld die vanuit bepaalde dynamieken en gewoontes zijn ontstaan.

Door zichtbaar te maken en te erkennen hoe dat nu is of vroeger is geweest kun je verstoorde systemische ordeningen herstellen. Je ziet de dingen die je in je huidige relatie, gezin en in het dagelijkse leven tegenkomt in een ander perspectief, waardoor ook je beleving verandert.

Tijdens de opstelling wordt jouw eigen plek binnen het systeem zichtbaar en kom je in beweging ten aanzien van je (vaste) patronen in je doen en laten. Deze beweging werkt door in hoe jij je door het leven beweegt, en ook in je relaties en verbinding met anderen.

Opstellingen als therapie

In vier tot zes individuele sessies zetten we je vraag in muzikale opstellingen neer. De opstellingen zijn gericht op de verandering die je in de nabije toekomst wilt. Je ziet, voelt en beleeft wat jou bezighoudt, en in de intensieve interactie en het samen spelen wordt je vraag op een andere manier hoorbaar. Je bent actief en voelend bezig. Hierdoor krijg je snel inzicht in wat er speelt en leer je anders met de situatie omgaan. Je doorbreekt een patroon waardoor je vraag minder zwaar wordt of uiteindelijk niet meer speelt.