Praktisch

Voorafgaand aan de therapieperiode is er een intake. Via de muziek en een gesprekje maken we kennis en stemmen we de hulpvraag en mijn werkwijze op elkaar af. Een therapieperiode duurt meestal twaalf tot veertien weken.

Voor muziektherapie heb je geen enkele muzikale kennis of vaardigheden nodig. Wel een hart voor muziek. Het gaat om het doen en de beleving. De muziekinstrumenten, waarvan er een aantal speciaal voor muziektherapie ontwikkeld zijn, zijn gemakkelijk te bespelen.

Muziektherapie kan ook bij mensen thuis of op locatie gegeven worden.

Kosten en vergoeding

Muziektherapie per sessie

individueel
45 minuten € 60,00
60 minuten € 80,00

groepje, per persoon
60 minuten € 40,00

2 uur € 85,00 (individueel)

Als een afspraak niet wordt nagekomen breng ik de kosten hiervan in rekening, tenzij de afspraak minimaal 24 uur van te voren wordt afgezegd.

Voor muziektherapie op locatie vraag ik een vergoeding van € 0,30 per kilometer.

Vergoeding

Veel zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) muziektherapie als een aanvullende verzekering is afgesloten. Hiervoor is het belangrijk te weten dat ik ben geregistreerd bij de FVB en NVV-AG.
De vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Muziektherapie valt onder de alternatieve behandelingen.

Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden om voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen.

Ik ben aangesloten bij
kunstzinnigetherapie.nl
Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën (NVKT), behorend bij de NVAZ

nvvmt.nl
Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT), geregistreerd bij de FVB en NVV-AG, lidnummer 111455

Route

De praktijk ligt centraal in Sneek en is gemakkelijk bereikbaar vanuit Bolsward, Joure, Heerenveen, Drachten, Leeuwarden, Harlingen en omliggende plaatsen.

Vanaf station Sneek is het ongeveer 10 minuten lopen naar de praktijk.

Wilt u meer informatie?