WELKOM

Ruimte voor muziek

muziek om te spelen

spelen om te ontdekken

ont-dekken om te voelen

Ruimte voelen

om te zijn wie je bent


Anne Marie van Hoeven | praktijkadres: Van Giffenstraat 6 | 8601 EX Sneek | annemarie@ruimte-muziek.nl