Muziektherapie > Volwassenen

Muziektherapie
Als je uit evenwicht bent, niet lekker in je vel zit, is het vaak moeilijk om onder woorden te brengen wat je precies voelt of waar je moeite mee hebt. Soms is het juist gemak-kelijk om je gevoel achter woorden te verstoppen.

Muziektherapie werkt als je uit evenwicht bent door:
- psychische problemen
- sociaal-emotionele problemen
- concentratieproblemen
- slaapproblemen
- overspannenheid, burnout
- depressieve gevoelens, somberheid
- angstenVoorkomende klachten
Als je uit evenwicht bent kun je last krijgen van lichamelijke, psychische en sociaal-emotionele klachten zoals:
- hoofdpijn
- hoge bloeddruk
- nervositeit
- stress
- emotionele uitbarstingen
- (in)slaapproblemen
- problemen met het aangeven en accepteren van grenzen. 

Door muziek te maken of naar muziek te luisteren schakel je het denken uit, waardoor je op een directe manier bij je gevoel komt. Zo wordt muziek een middel om je op een andere manier te laten horen. Je gevoelswereld komt via de muziek naar buiten en krijgt een vorm. Hierbij zijn geen woorden nodig. De muziek spreekt voor zich.Bij muziektherapie voor ouderen leest u over de werking van muziektherapie bij dementie en niet aangeboren hersenletsel.

De instrumenten
We maken zo veel mogelijk zelf muziek op veschillende instrumenten. Een aantal daarvan zijn speciaal voor muziektherapie ontwikkeld, zoals de 
- chrotta (soort cello)
- kromhoorn
- psalter
- bourdonlier
Daarnaast spelen we op verschillende
- fluiten
- xylofoon, metallofoon
- trommels: djembé, bongo's en pauk.

Tijdens 
de therapie gaat het om de muzikale beleving
 en het proces dat je door maakt

.