Muziektherapie‎ > Speciaal onderwijs

Scholen voor speciaal onderwijs zijn er voor speciale kinderen. Voor deze kinderen is er naast de intensieve begeleiding van school soms ook behoefte aan andere begeleiding.

Muziektherapie is een middel waarmee kinderen geholpen kunnen worden waar dat nodig is. Bijvoorbeeld om een bepaald ontwikkelingsaspect op cognitief, sociaal-emotioneel of sensomotorisch gebied te stimuleren. Misschien kan het contact met anderen in de omgeving anders. Of het is belangrijk om gedragsproblemen beter te kunnen hanteren, voor zowel het kind als de omgeving. 

Muziektherapie kan individueel en in een groep gegeven worden. Het is mogelijk muziektherapie op uw school te verzorgen. Voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis is er een training sociale vaardigheden.

U kunt bij muziektherapie voor kinderen of bij muziektherapie bij gedrags- en ontwikkelingsstoornissen meer lezen.

Heeft u vragen? Neemt u gerust contact op via (0515) 33 65 70 of via annemarie@ruimte-muziek.nl.