Muziektherapie‎ > Kinderen

Muziektherapie
Als kinderen zich ongelukkig voelen, niet zichzelf zijn, kunnen ze vaak niet met woorden vertellen wat er aan de hand is. Soms hebben ze ook (nog) geen woorden tot hun beschikking. 

Muziektherapie werkt bij kinderen met bijvoorbeeld:
- emotionele problemen
- gedragsproblemen
- sociale problemen
- angsten
- autisme of een aanverwante stoornis
- ADHD of andere concentratiestoornis

Bij gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis  leest u meer over de mogelijkheden om een bepaald ontwikkelingsaspect (cognitief,
sociaal, emotio-neel, senso-motorisch) te 
stimuleren of 
verworvenheden te behouden. 
 

Voorkomende klachten
Als bepaalde gevoelens en emoties de overhand krijgen komen ze bij kinderen vaak niet in woorden, maar in lichamelijke en/of psychische klachten naar buiten, zoals:
buikpijn en/of hoofdpijn
- huil- en driftbuien, emoties niet kunnen uiten
- langdurig bedplassen
- angst(en), gebrek aan zelfvertrouwen
- (in)slaapproblemen
- concentratieproblemen
- gedragsproblemen
- moeite met het aangeven en accepteren van grenzen

Door muziek te maken kunnen kinderen zich op een andere manier laten horen.  Hun gevoelswereld komt via de muziek naar buiten en kan een vorm krijgen. Ze hebben hierbij geen woorden nodig.  De muziek spreekt voor zich.


De instrumenten


We maken zelf muziek op veschillende instrumenten. Een aantal daarvan zijn speciaal voor muziektherapie ontwikkeld, zoals de 
- chrotta (soort cello)
- kromhoorn
- psalter
- bourdonlier
Daarnaast spelen we op verschillende
- fluiten
- xylofoon, metallofoon
- trommels: djembé, bongo's en pauk.
De liedjes en oefeningen stem ik af op de belevingswereld van uw kind.
Tijdens de therapie staan de muzikale beleving en het plezier voorop.