Muziekactiviteiten‎ > Sociale vaardigheden voor kinderen met ASS

De training sociale vaardigheden met beeld en muziek is voor kinderen met een stoornis uit het autistisch spectrum die moeite hebben met de basale sociale omgangsvormen. Voor deelname is  het niet nodig om muzikaal of creatief te zijn, het gaat om het doen en de ervaring.

Muziek en beeld in de training
Muziek maken en beeldend werken is spelen, genieten en leren tegelijk, zonder dat de kinderen zich daarvan bewust zijn. Muziek en beeld geven structuur en beweging.
Samen muziek maken en samen schilderen zijn sociale werkvormen. Het nodigt uit tot interactie en vraagt erom je te verbinden met de anderen. Muziek en beeld als communicatiemiddel maken deze training sociaal veilig, speciaal voor kinderen met een ASS.

Doel en inhoud van de training
1. vergroten van de sociale basisvaardig-heden
♪ (oog)contact maken
    ♫initiatief nemen
    ♫een initiatief beantwoorden
♪ luisteren
♪ grenzen bepalen en accepteren
    ♫ruimte innemen, voor jezelf opkomen
    ♫ruimte geven aan een ander

2. omgaan met emoties, van jezelf en een ander
♪inlevingsvermogen vergroten
♪expressiemogelijkheden stimuleren

Deze doelen hangen met elkaar samen. Als het kind sociaal vaardiger en emotioneel stabieler is, vergroot dit zijn assertiviteit en weerbaarheid.
Hoe worden de doelen bereikt
Tijdens de training spelen de kinderen zelf op verschillende muziekinstrumenten en gebruiken hun stem, handen en voeten. We gaan naar elkaar luisteren, maken een muzikaal praatje, en gaan op muziek bewegen. Daarnaast zijn er oefeningen met klei, verf en tekenmaterialen die gericht zijn op afstemming, samenwerking en jezelf zichtbaar maken. 
Het  plezier en de expressie spelen tijdens de training een grote rol.