Muziekactiviteiten‎ > Sociale vaardigheden voor kinderen met ASS

De training sociale vaardigheden met muziek is speciaal voor kinderen met een stoornis uit het autistisch spectrum die moeite hebben met de basale sociale omgangsvormen. Voor deelname iaan de training is geen enkele ervaring met muziek nodig. Het gaat om het doen en het ervaren.

Muziek in de training
Muziek maken is spelen, genieten en leren tegelijk. Muziek geeft structuur en beweging.
Samen muziek maken  is een sociale bezigheid. Het nodigt uit tot interactie en vraagt erom je te verbinden met de anderen in de groep. Door muziek te maken ontstaat de verbinding spelenderwijs, zonder dat de kinderen zich daarvan bewust zijn. Hierdoor ligt er geen druk op hen. Muziek als communicatie-middel maakt deze training sociaal veilig, speciaal voor kinderen met een ASS.

Doel en inhoud van de training
1. vergroten van de sociale basisvaardig-heden
♪ (oog)contact maken
    ♫initiatief nemen
    ♫een initiatief beantwoorden
♪ luisteren
♪ grenzen bepalen en accepteren
    ♫ruimte innemen, voor jezelf opkomen
    ♫ruimte geven aan een ander

2. omgaan met emoties, van jezelf en een ander
♪inlevingsvermogen vergroten
♪expressiemogelijkheden stimuleren

Deze doelen hangen met elkaar samen. Als het kind sociaal vaardiger en emotioneel stabieler is, vergroot dit zijn assertiviteit en weerbaarheid.
Hoe worden de doelen bereikt
Tijdens de training gaan we samen zingen en muziek maken. De kinderen spelen zelf op verschillende muziekinstrumenten en gebruiken hun stem, handen en voeten. We gaan naar elkaar luisteren, maken een muzikaal praatje met elkaar, en gaan op muziek bewegen. Daarnaast genieten we van wat we samen aan muziek laten klinken. Het muzikale plezier en de muzikale expressie spelen tijdens de training een grote rol.
In de muzikale oefeningen worden leidende en ondersteunende rollen afgewisseld. Door op elkaar te reageren en zich op de groep af te stemmen, leren de kinderen spelenderwijs hoe ze kunnen omgaan met anderen. Na de training zijn de kinderen merkbaar anders in de sociale omgang.