Muziekactiviteiten
Muziek brengt een soort
genoegen teweeg
waar de menselijke natuur
niet buiten kan.


Confusius
(Chinees wijsgeer, 551-479 v. Chr.)