Kosten en vergoeding

Muziektherapie per sessie 
individueel
45 minuten € 57,00 
60 minuten € 76,00
groepje, per persoon
60 minuten € 38,00

Intake
45-60 minuten € 30,00 

Muzikale familieopstelling (individueel)
2 uur € 85,00

8 sessies van één uur + intake € 225,00


Als een afspraak niet wordt nagekomen breng ik de kosten hiervan in rekening, tenzij de afspraak minimaal 24 uur van te voren wordt afgezegd.

Vergoeding
Veel zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) muziektherapie als een aanvullende verzekering is afgesloten. Hiervoor is het belangrijk te weten dat ik ben geregistreerd bij de NVKToag (behorend bij de overkoepelende NVAZ) en de NVAA. De vergoeding is afhankelijk van het type aanvullende verzekering. 
Muziektherapie valt voor de aanvullende verzekering onder de alternatieve behandelingen.

Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden om voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen.