Dementie-koor


Contactkoor voor mensen met dementie en hun mantelzorger

Dementie is een ingrijpende ziekte, die een zeer grote invloed op het leven van de betrokkene en diens omgeving heeft. In de eenzame wereld van dementie legt muziek een verbinding.

Muziek spreekt een deel van het geheugen aan dat tot ver in het dementieproces in tact blijft. Zingen blijft dan ook heel lang mogelijk en doet daarmee een appèl op dat wat iemand nog wél kan. Muziek en zingen roepen positieve herinneringen op.

Voor wie
Het dementie-koor is voor mensen met dementie, zowel thuiswonend als in een zorginstelling, en hun familie of mantelzorger.Wat gaan we doen
 Plezier, ontspannen, genieten, samen zijn, gezelligheid ervaren, veiligheid bieden
Mogelijkheden ervaren in plaats van onmogelijkheden tegenkomen
Activeren, energie geven, in beweging brengen
Zelfvertrouwen vergroten, gevoel van eigenwaarde stimuleren, vertrouwen in de stem geven
  Samenwerken, luisteren
♪ Sociaal isolement doorbreken, eenzaam-heid voorkomen

Wat is het resultaat
Zingen in een koor geeft een positieve Ik-beleving en laat iemand ervaren dat hij iets kan. Dit beïnvloedt de stemming positief, geeft een helderder bewustzijn en brengt iemand in het nu. Door het zingen in een koor ontstaan er nieuwe communicatie-mogelijkheden. Iemand gaat vaak meer spreken en toont meer initiatief.

Zingen in een koor geeft een gevoel van saamhorigheid. Het is een gelegenheid anderen te ontmoeten. Zingen verbindt en laat ervaren dat je ergens bij hoort. Er is op een andere manier contact. Het bevordert de zingeving en kwaliteit van leven.

Hoe gaat het
We beginnen met het losmaken van de stem en een welkomstlied. Daarna gaan we liederen zingen, gekozen in overleg  met de deelnemers. 


Sommige liederen worden instrumentaal begeleid, ook door de deelnemers met makkelijk te bespelen instrumenten. Andere liederen zingen we a capella. Halverwege is er een (muzikaal) intermezzo zodat de stem even tot rust kan komen. We eindigen met een slotlied.

Repertoire
Nederlandstalig, Engelstalig, Fries, liedjes van vroeger, kanons , meezingers, inbreng vanuit de deelnemers.

Tijd 
maandag van 10.30-12.00 uur, wekelijks

Plaats
Oude Koemarkt 20 8601 EK  Sneek
Timpaan Welzijn Ouderenwerk

Kosten en vergoeding
€ 10,00 per keer, vergoeding is mogelijk vanuit PGB of WMO.

Aanmelden? 
annemarie@ruimte-muziek.nl