Achtergrondinformatie
Muziek
Muziek is overal. In de natuur, op straat, op school en thuis. Iedereen houdt van muziek en heeft daarin zijn voorkeuren. Je bent gevoelig voor alle soorten klanken en geluiden, en reageert daarop. Vaak heeft iedereen,  jong en oud,  al een voorkeur voor de ene of andere soort muziek. 
Als je muziek maakt of naar muziek luistert, word je innerlijk in beweging gebracht.
Hierdoor ontstaat er ruimte voor je gevoelens, herinneringen en creativiteit. 
Door iemand mee te nemen in een klankspel van verschillende klanken en geluiden, wordt spanning weggenomen. Er ontstaat een innerlijke rust. Soms komen er (onbewuste) emoties boven, die zich kunnen ontladen.
Door dit verwerkingsproces ben je innerlijk in beweging, waardoor je je balans (her)vindt in een nieuwe situatie.

Wat is muziektherapie
Muziektherapie is een therapievorm van weinig woorden. We spreken via de muziek. 
Als je uit evenwicht bent, niet lekker in je vel zit, is het vaak moeilijk om onder woorden te brengen wat je precies voelt of waar je moeite mee hebt. Soms heb je (nog) geen woorden of is het juist gemakkelijk om je gevoel achter woorden te verstoppen. 
Door muziek te maken of naar muziek te luisteren, schakel je het denken uit, waardoor je op een directe manier bij je gevoel komt. Zo wordt muziek een middel om je op een andere manier te 
laten horen. Je gevoelswereld komt via de
muziek naar buiten en krijgt een vorm. Hierbij zijn geen woorden nodig. De muziek spreekt voor zich.
Hoe werkt muziektherapie
Muziektherapie combineert de eigenschappen van bepaalde muzikale elementen met de werking van muziekinstrumenten. Als je bijvoorbeeld een specifiek ritme op een blaasinstrument speelt, heeft dit een andere werking dan het strijken van een lange toon op een snaarinstrument. Heel snel of sterk spelen heeft een ander effect dan heel langzaam of zacht spelen. En zingen is heel anders dan trommelen.
Bij muziektherapie maak je zelf muziek, meestal op verschillende instrumenten. De instrumentkeuze stem ik af op de situatie, jouw vraag, voorkeur en mogelijkheden. 
Tijdens de therapie staat de muzikale beleving voorop.
Als muziektherapeut kijk ik naar de muzikale bewegingen. Daaruit leid ik af of het nodig is om actie, of juist rust te brengen. Is er ruimte nodig, of grenzen?
Muziekthera-pie spreekt gezondma-kende krachten aan. Door muziek te maken en je stem te gebruiken laat je jezelf klinken. Je eigen ik, je eigen persoonlijkheid, wie je bent en wat je wilt, komt in het muziek maken tot uitdrukking. 

Hiermee ontdek je je grenzen, leer je accepteren, vind je je zelfvertrouwen en kom je tot jezelf. Je vindt de kracht en de ruimte in jezelf, waardoor je weerbaar wordt en weer evenwichtig in het leven kunt staan.
Je komt zo (terug) bij dat wat wezenlijk voor jóu is, je eigen oorspronkelijkheid. Je leert handelen en voelen vanuit je natuurlijke impuls, vanuit je intuïtie, en kunt zo in je leven ruimte maken voor bepaalde situaties.  
Het muziektherapeutische proces werkt uiteindelijk door op het lichaam, haar krachten en energieën. Hierdoor ontstaat een (nieuw) evenwicht. 
Waarom muziektherapie
Ik werk vanuit de visie dat de mens verschillende gebieden in zich heeft, die elkaar beïnvloeden en met elkaar in evenwicht zijn. Dit evenwicht is voor iedereen anders. Er kan echter iets in je leven gebeuren (privé of werk) waardoor je uit evenwicht raakt.
Muziek spreekt de emotionele kant van mensen aan. Bij het actief muziek maken of bij het luisteren naar muziek komen verschillende, soms onbewuste, gevoelens boven. Het kan gaan om angst, boosheid, verdriet. Ook spanning en nervositeit worden hoorbaar. Met muziek kunnen deze gevoelens geuit en verwerkt worden.
Soms is er zoveel spanning dat iemand zich niet meer kan ontspannen.

Voor wie is muziektherapie
Muziektherapie is geschikt voor iedereen die door een lichamelijke en/of psychische verstoring of zonder aanwijsbare reden uit evenwicht is (geraakt) en een nieuwe balans in het leven wil vinden. 
Een ingrijpende ziekte, verstoringen binnen het gezin, verhuizen, het verlies van een dierbaar iemand, reorganisaties op het werk, ontslag, brengen gevoelens van angst, onzekerheid, pijn, boosheid of verdriet. Als bepaalde gevoelens de overhand krijgen of als je al je gevoelens hebt weggestopt, komt dit vaak in lichamelijke en/of psychische klachten naar buiten. Uit evenwicht zijn kan zich uiten in bijvoorbeeld gedragsproblemen, slaap-problemen, eenzaamheid, somberheid, depressie, emotionele onbalans, over-spannenheid, burn-out, gebrek aan zelfvertrouwen, problemen met sociale contacten, moeite met het aangeven en accepteren van grenzen, angst(en), pijn, hoge bloeddruk, astma.